top of page

Praktisk informasjon

Prisar og billettar

For å vere garantert plass og unngå kø anbefalar vi å kjøpe billettar på nett før ankomst. Då får du også den beste prisen!

Bestill billett her.

Dagskort (over 140 cm): Online pris 430 kr (drop-in: 450 kr)
Dagskort (110 – 140 cm): Online pris 370 kr (drop-in: 390 kr)
Dagskort (opptil 110 cm): Online pris 270 kr (drop-in: 290 kr)

 

Sesongkort (over 140 cm): 1 450 kr
Sesongkort (110 – 140 cm): 1 250 kr
Sesongkort (opptil 110 cm): 1 000 kr
Sesongkort familie (mor, far og egne barn): 5 000 kr

 

Det er gratis å opphalde seg i Hydlaparken for dei som ikkje nyttar seg av klatreløypene.

Eigenerklæring

Alle som skal klatre i Hydlaparken må fylle ut eigenerklæring. For å spare tid, gjer du dette på nett før ankomst. Om de er ei gruppe, held det at ein vaksen fyller ut eigenerklæringa for heile gruppa ved å fylle inn namna på deltakarane. Eigenerklæringa gjeld for heile sesongen dersom de leverar den på nett.

 

Fyll ut eigenerklæring her

Høgdekrav

Løypene våre er gradert med fargar som i eit alpinanlegg. Oransje er en enklaste, og raud er den vanskelegaste. Mellom desse finn ein lysegrøn, mørkegrøn og blå. Høgdekravet til dei ulike fargane på løypene er:

 

Oransje løype: Over 80 cm

Grønn løype: Over 110 cm. Born under 6 år må ha følge av en ansvarleg vaksen i klatreløypene.

Raud/blå løype: Over 140 cm. Born under 12 år må ha følge av en ansvarlig voksen i klatreløypene. 

Viktig informasjon

Adgang til klatreløypene er ikkje tillete for personar som:

-       veg meir enn 120 kr

-       er gravide

-       er påvirka av alkohol eller andre rusmiddel

 

Alle som skal klatre må delta på obligatorisk opplæring i Hydlaparken, samt sette seg inn i Hydlaparkens reglement.
For å bevare naturen, ver venleg å ikkje gå utanfor opparbeidde stiar/trapper når du besøker Hydlaparken.

Vektgrense

Maksimum vektegrense 120 kg i klatreløypene.
Minimum 20 kg i klatrevegg og Hydlaspranget.

Sikkerheit og opplæring

All aktivitet hos Hydlaparken er kvalitetssikra gjennom våre rutiner og internkontroll. Klatreapparata blir kontrollert årleg, og er godkjent av Statens Jernbanetilsyn. Sikkerheit er første prioritet i Hydlaparken, og vi jobbar kontinuerleg med utvikling og forbetring. Vi set stor pris på tilbakemelding om du skulle ha noko å utsetje på ditt besøk hos oss.

Alle som skal klatre i Hydlaparken må gjennomføre ei obligatorisk opplæring med ein av våre instruktørar. Opplæringa må gjennomførast minimum ein gong pr sesong. 


På dagar med stor pågang må det dessverre påreknast noke ventetid i opplæringsløypa. Vennligst følg instruktøren sine beskjedar for å minske ventetida.

Vêr og bekledning

Kle deg i lett turtøy eller treningstøy. Du blir fort varm av å vere i aktivitet, så kle deg med moglegheit for lettelse i antrekket. Kle med snorer, f.eks. hettegensar, anbefalast ikkje. Det kan vere gunstig å ha med ein sekk med ekstra kle, gjerne også regnkle om vêret tilseier det. Joggesko eller tursko med god såle er å foretrekke. Det beste klatrevêret er overskya eller duskregn. Sol gjer heller ingenting. Du må berre legge inn fleire drikkepausar.

 

Hydlparken held ope uansett vêr gjennom sesongen. Ved torden og/eller kraftig vind kan heile eller delar av klatreparken måtte stenge til vêret lettar.


Uforutsett driftstans medfører ikkje rett til refusjon av billettpengar.

Vi anbafalar alle klatrande å bruke hanskar. Du kan bruke eigne hanskar, eller kjøpe hos oss ved innsjekk.

Mat og drikke

Ta gjerne med deg eigen mat og drikke. Vi har benkar og bord både i klatreparken, gapahuken og ved seleutleiga. Vi sel drikke, kaffe, pølser, is og litt påsmurt (utvalget kan variere) i seleutleiga.

Parkering

Vi har ein stor parkeringsplass ved Hydlastova. Pris 60 kr som du kan vippse til 568423 eller betale i seleutleiga ved innsjekk.

bottom of page