top of page

Minihydla

Minihydla leikeplass i Hydlaparken Klatrepark Stryn

Leikepark for dei minste

I Minihydla myldrar det av spanande moglegheiter og utfordringar. Leikeplassen har mellom anna reier, sandkasse og klatrenett. Alt ligg til rette for aktivitet for dei minste.

Minihydla ligg ved elva, så her ynskjer vi at det alltid er vaksne personar i lag med borna.

Leikeplassen er gratis, og kan nyttast av alle både når Hydlaparken er open, og utanfor opningstid.

bottom of page