Opningstider
Opningstider
Hydlaparken har fast opningstid kl. 11.00 - 17.00. 

Frå laurdag 8. mai: Opent kvar laurdag og søndag fram til og med 18. juni.
Fra laurdag 19. juni: Opent kvar dag fram til og med 15. august.
Frå laurdag 21. august: Opent kvar laurdag og søndag fram til og med 3. oktober.
Frå laurdag 9. oktober: Opent kvar dag frem til og med 17. oktober (haustferie).