Opningstider
Opningstider

Opningstidene våre er oppdelt i vår, sommar, haust og haustferie. Sjå detaljar for kva dagar vi held ope.

Vår
 
21. mai - 19. juni 

Laurdag og søndag 

11-17  
Sommar 

20. juni-7. august
+ 9. og 11. august 

Kvar dag 11-17  
Haust

13. august – 8. oktober 

Laurdag 11-17  
Haustferie

Væravhengig. Blir bestemt ei veke i forkant.