Covid 19
COVID-19
I forbindelse med covid-19 viruset har vi innført ein del anbefalinger og smitteverntiltak som vi informerer om for å sørge for at sikkerheten til våre gjester og ansatte er ivaretatt.

Føler du deg ikkje heilt i form, har influensa- eller forkjølelsessymtom eller lignende kan du ikkje kome til klatreparken. Er du sjølv i risikogruppa eller omgås personar i risikogruppa anbefaler vi heller ikkej å ta turen.

Kjøp av billetter:
= Billettar selgast kun kontantfritt. Vi oppfordrer alle til å kjøpe billettar på våre nettsider i forkant av besøket for å minimere nødvendig kontakt ved oppmøte.
= Det er egen inngang til seleutleige, der gjestane går i slusa område til egen utgang.
= Vi tar inn max 5 gjester av gangen, der vi sørger for 1 meter avstand.

Utstyr:
= Alle gjester skal bruke hanskar. Du kan ta med egne hanskar eller kjøpe med oss ved ankomst.

Hald avstand:
= Er du ikkje i samme familie/husstand skal du halde minimum 2 meter avstand på både bakkenivå og i klatreløypene.

Opplæring og påseling:
= Du tek sjølv på klatreselen under veiledning frå instruktør, medlemmer av samme husstand hjelp kvarandre. Instruktør tek kontroll og sørger for at selen sit som den skal.
= Opplæring gjennomførast som tidlegare, men i mindre grupper.
= Alle gjester må gjennom ein sikkerhetsutsjekk i opplæringsløypa.

Om du må ha hjelp ned fra løypa:
= Hald deg rolig og følg instruktøren sine anvisninger.
= Vi anbefaler alle å velge utfordringer etter eget nivå slik at vi held antall redninger til eit minimum.

Parkens størrelse:
= Hydlaparken har med sine 7 løyper, tårn og pumptrack eit stort område som gjestane kan bevege seg på. Maks antall klatrere er redusert i forhold til normal drift.